Řeporyje, katastrální území 745251 - nahlížení do katastru nemovitostí

Katastrální území Řeporyje

KódKU.745251
Okres Hlavní město Praha
Obec Praha
Platí od 19.10.2016
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1048459.84 Y:-751082.23
GPS50.0287621018694,14.317232401371374

Katastr nemovitostí - nahlížení do katastru nemovitostí
Hledat pouze v KÚ Řeporyje
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Poslední změny v kú Řeporyje

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
1727/4, Řeporyje 458 17.06.2024
1727/9, Řeporyje 435 17.06.2024
1727/10, Řeporyje 455 17.06.2024
1727/11, Řeporyje 452 17.06.2024
st.1727/21, Řeporyje 79 17.06.2024
st.1727/24, Řeporyje 78 17.06.2024
st.1727/23, Řeporyje 79 17.06.2024
st.1727/22, Řeporyje 79 17.06.2024
st.1554/22, Řeporyje 150 07.06.2024
st.1554/26, Řeporyje 148 07.06.2024
st.1554/27, Řeporyje 148 07.06.2024
st.1554/29, Řeporyje 125 07.06.2024
1554/16, Řeporyje 217 07.06.2024
1554/17, Řeporyje 199 07.06.2024
1554/19, Řeporyje 121 07.06.2024
1554/12, Řeporyje 328 07.06.2024
1554/34, Řeporyje 50 07.06.2024
1554/35, Řeporyje 50 07.06.2024
1554/37, Řeporyje 50 07.06.2024
1552/76, Řeporyje 8 803 30.05.2024
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Řeporyje č.p.1316, Praha 07.06.2024
Řeporyje č.p.1319, Praha 07.06.2024
Řeporyje č.p.1318, Praha 07.06.2024
Řeporyje č.p.1317, Praha 07.06.2024
Řeporyje č.p.1313, Praha 07.06.2024
Řeporyje č.p.1315, Praha 07.06.2024
Řeporyje č.p.813, Praha 05.06.2024
Objekt 148009891 04.06.2024
Objekt 148009450 04.06.2024
Objekt 148009051 04.06.2024
Objekt 148009662 04.06.2024
Objekt 148010032 04.06.2024
Řeporyje č.p.1314, Praha 03.06.2024
Řeporyje č.p.1311, Praha 03.06.2024
Objekt 147992508 31.05.2024
Objekt 147992664 31.05.2024
Objekt 147992176 31.05.2024
Objekt 147992389 31.05.2024
Objekt 147984271 31.05.2024
Objekt 147984611 31.05.2024
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Řeporyje

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Řeporyje - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Holyně 750573 Praha
Ořech 712604 Ořech
Stodůlky 755541 Praha
Zadní Kopanina 745278 Praha
Slivenec 750590 Praha

Ostatní katastrální území v obci Praha

Název KÚ Kód KÚ Obec
Běchovice 601527 Praha
Benice 602582 Praha
Bohnice 730556 Praha
Braník 727873 Praha
Břevnov 729582 Praha
Březiněves 614131 Praha
Bubeneč 730106 Praha
Čakovice 731561 Praha
Černý Most 731676 Praha
Čimice 730394 Praha
Ďáblice 730629 Praha
Dejvice 729272 Praha
Dolní Chabry 730599 Praha
Dolní Měcholupy 732541 Praha
Dolní Počernice 629952 Praha
Dubeč 633330 Praha
Háje 728233 Praha
Hájek u Uhříněvsi 773395 Praha
Hloubětín 731234 Praha
Hlubočepy 728837 Praha
Hodkovičky 727857 Praha
Holešovice 730122 Praha
Holyně 750573 Praha
Horní Měcholupy 732583 Praha
Horní Počernice 643777 Praha
Hostavice 731722 Praha
Hostivař 732052 Praha
Hradčany 727121 Praha
Hrdlořezy 731765 Praha
Chodov 728225 Praha
Cholupice 652393 Praha
Jinonice 728730 Praha
Josefov 727008 Praha
Kamýk 728438 Praha
Karlín 730955 Praha
Kbely 731641 Praha
Klánovice 665444 Praha
Kobylisy 730475 Praha
Koloděje 668508 Praha
Kolovraty 668591 Praha
Komořany 728519 Praha
Košíře 728764 Praha
Královice 672629 Praha
Krč 727598 Praha
Křeslice 676071 Praha
Kunratice 728314 Praha
Kyje 731226 Praha
Lahovice 729248 Praha
Letňany 731439 Praha
Lhotka 728071 Praha
Libeň 730891 Praha
Liboc 729795 Praha
Libuš 728390 Praha
Lipany 668605 Praha
Lipence 683973 Praha
Lochkov 686425 Praha
Lysolaje 729931 Praha
Malá Chuchle 729183 Praha
Malá Strana 727091 Praha
Malešice 732451 Praha
Michle 727750 Praha
Miškovice 731552 Praha
Modřany 728616 Praha
Motol 728951 Praha
Nebušice 729876 Praha
Nedvězí u Říčan 702323 Praha
Nové Město 727181 Praha
Nusle 728161 Praha
Petrovice 732613 Praha
Písnice 720984 Praha
Pitkovice 773417 Praha
Podolí 728152 Praha
Prosek 731382 Praha
Přední Kopanina 734373 Praha
Radlice 728641 Praha
Radotín 738620 Praha
Ruzyně 729710 Praha
Řepy 729701 Praha
Satalice 746134 Praha
Sedlec 730041 Praha
Slivenec 750590 Praha
Smíchov 729051 Praha
Sobín 793256 Praha
Staré Město 727024 Praha
Stodůlky 755541 Praha
Strašnice 731943 Praha
Střešovice 729302 Praha
Střížkov 730866 Praha
Suchdol 729981 Praha
Šeberov 762130 Praha
Štěrboholy 732516 Praha
Točná 652407 Praha
Troja 730190 Praha
Třebonice 770353 Praha
Třeboradice 731528 Praha
Uhříněves 773425 Praha
Újezd nad Lesy 773778 Praha
Újezd u Průhonic 773999 Praha
Veleslavín 729353 Praha
Velká Chuchle 729213 Praha
Vinohrady 727164 Praha
Vinoř 782378 Praha
Vokovice 729418 Praha
Vršovice 732257 Praha
Vysočany 731285 Praha
Vyšehrad 727300 Praha
Záběhlice 732117 Praha
Zadní Kopanina 745278 Praha
Zbraslav 791733 Praha
Zličín 793264 Praha
Žižkov 727415 Praha

Parcely a pozemky v katastrálním území Řeporyje podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 946 3 035 258
zahrada 819 436 852
ovocný sad 28 76 125
trvalý travní porost 180 224 061
lesní pozemek 35 277 487
vodní plocha,rybník 1 272
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 59 31 993
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 8 1 317
vodní plocha,vodní nádrž umělá 16 21 321
vodní plocha,zamokřená plocha 2 3 608
vodní plocha,Suma 86 58 511
zastavěná plocha a nádvoří 1 605 324 662
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 11 3 623
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 15 3 768
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 1 631 332 053
ostatní plocha,dráha 31 72 991
ostatní plocha,dálnice 16 154 459
ostatní plocha,silnice 15 32 991
ostatní plocha,ostatní komunikace 416 308 828
ostatní plocha,zeleň 135 32 203
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 8 36 570
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 1 6 042
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 1 230
ostatní plocha,manipulační plocha 35 72 095
ostatní plocha,jiná plocha 550 602 152
ostatní plocha,neplodná půda 20 41 293
ostatní plocha,Suma 1 228 1 359 854

Katastrální území Řeporyje, kód KÚ 745251

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 915 3033892
zahrada 774 407486
ovoc. sad 27 69470
travní p. 176 201334
lesní poz 33 260297
vodní pl. nádrž umělá 11 17011
vodní pl. rybník 1 272
vodní pl. tok přirozený 58 31613
vodní pl. tok umělý 4 524
vodní pl. zamokřená pl. 2 3608
zast. pl. společný dvůr 11 3623
zast. pl. zbořeniště 14 3598
zast. pl. 1540 310496
ostat.pl. dráha 31 72991
ostat.pl. dálnice 16 154459
ostat.pl. jiná plocha 541 596711
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 230
ostat.pl. manipulační pl. 33 72026
ostat.pl. neplodná půda 19 40693
ostat.pl. ostat.komunikace 406 277323
ostat.pl. pohřeb. 1 6042
ostat.pl. silnice 15 32991
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 36570
ostat.pl. zeleň 135 32203
Celkem KN 4772 5665463
Par. DKM 4772 5665463
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 380
č.p. byt.dům 21
č.p. jiná st. 14
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 637
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 25
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 163
bez čp/če jiná st. 151
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 9
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 17
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 1506
byt.z. ateliér 5
byt.z. byt 328
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 262
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 612
LV 2176
spoluvlastník 3749

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.11.2016
THM-V 1:1000 01.01.1983 23.11.2016
S-SK GS 1:2880 1840 31.12.1982


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Řeporyje

NázevŘeporyjePoužití názvu Řeporyje
2. pád názvuŘeporyjbez Řeporyj, do Řeporyj
3. pád názvuŘeporyjímk (ke) Řeporyjím
4. pád názvuŘeporyjevidím Řeporyje
6. pád názvuŘeporyjíchv (ve) Řeporyjích
7. pád názvuŘeporyjemimezi Řeporyjemi a ...

Základní údaje o obci Praha

Zařazení obce Praha

Název obce Praha
PSČ 61 PSČ
Katastrální území 112 KÚ v obci
Obec Praha
Pověřený úřad Hlavní město Praha
ORP Hlavní město Praha
Okres Hlavní město Praha
Kraj Hlavní město Praha
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Praha

GPS pozice
50.08455283729434, 14.417782151766229
Navigovat
RUIAN kód OB.554782

Další informace z obce Praha

Wikipedia Praha
Ulice v obci 7876 ulic
Městské části 57 částí
Části obce 112 částí
Znak, Vlajka Praha - vlajka

Volby do Evropského parlamentu 2024


Obchodní rejstřík v obci Praha

Právnické osoby 294 902
Právnické osoby zaniklé 97 885
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 355 710
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 51 495
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 158 249
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 262 166
Firmy v OR 273 324
Firmy v OR, historie 291 956
Firmy v OR, vymazané 75 667
Pobočky bank 259
Bankomat 1 047
Úřady 528
Úřady práce 3
Nabídky práce 19 715
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 146 989
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 382 867

'Řeporyje' v jiných obcích a městech

Název Řeporyje je také na 3 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
městská část Praha-Řeporyje, obec Praha 569 1171 601
část obce Řeporyje, obec Praha 488 1074 551
KÚ Řeporyje, obec Praha - - -
Vyhledání regionuZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.