Místek, katastrální území 634824 - katastr nemovitostí

Katastrální území Místek

KódKU.634824
Okres Frýdek-Místek
Obec Frýdek-Místek
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1120899.0 Y:-468485.44
GPS49.6639579243,18.3346987781

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Místek
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Poslední změny v kú Místek

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
st.2140/4, Místek 29 06.12.2018
1335/27, Místek 195 04.12.2018
3938/2, Místek 493 04.12.2018
3934/1, Místek 957 04.12.2018
3934/2, Místek 889 04.12.2018
5355/23, Místek 1 401 04.12.2018
2263/5, Místek 658 03.12.2018
st.2263/22, Místek 62 03.12.2018
1299/1, Místek 596 29.11.2018
1299/2, Místek 194 29.11.2018
3883/5, Místek 5 29.11.2018
3883/3, Místek 5 762 29.11.2018
3883/4, Místek 319 29.11.2018
5355/37, Místek 2 432 29.11.2018
3727/34, Místek 1 205 28.11.2018
4723/15, Místek 686 28.11.2018
st.4723/31, Místek 134 28.11.2018
st.3727/67, Místek 239 28.11.2018
st.66/7, Místek 3 26.11.2018
st.69/1, Místek 248 26.11.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Místek č.p.2425, Frýdek-Místek 28.11.2018
Místek č.p.2396, Frýdek-Místek 28.11.2018
Místek č.p.2500, Frýdek-Místek 28.11.2018
Místek č.p.2407, Frýdek-Místek 28.11.2018
Místek č.p.2408, Frýdek-Místek 28.11.2018
Místek č.p.2405, Frýdek-Místek 28.11.2018
Místek č.p.2406, Frýdek-Místek 28.11.2018
Místek č.p.2385, Frýdek-Místek 28.11.2018
Místek č.p.2386, Frýdek-Místek 28.11.2018
Místek č.p.2387, Frýdek-Místek 28.11.2018
Místek č.p.2399, Frýdek-Místek 28.11.2018
Místek č.p.2423, Frýdek-Místek 28.11.2018
Místek č.p.2442, Frýdek-Místek 28.11.2018
Místek č.p.2443, Frýdek-Místek 28.11.2018
Místek č.p.2401, Frýdek-Místek 28.11.2018
Místek č.e.31, Frýdek-Místek 28.11.2018
Místek č.p.2397, Frýdek-Místek 28.11.2018
Místek č.p.2393, Frýdek-Místek 28.11.2018
Místek č.p.2444, Frýdek-Místek 28.11.2018
Místek č.p.2475, Frýdek-Místek 28.11.2018
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Místek

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Místek - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Lysůvky 689688 Frýdek-Místek
Staré Město u Frýdku-Místku 754498 Staré Město
Kunčičky u Bašky 601098 Baška
Sviadnov 760676 Sviadnov
Frýdek 634956 Frýdek-Místek

Ostatní katastrální území v obci Frýdek-Místek

Název KÚ Kód KÚ Obec
Frýdek 634956 Frýdek-Místek
Chlebovice 651150 Frýdek-Místek
Lískovec u Frýdku-Místku 684899 Frýdek-Místek
Lysůvky 689688 Frýdek-Místek
Panské Nové Dvory 635081 Frýdek-Místek
Skalice u Frýdku-Místku 747971 Frýdek-Místek

Parcely a pozemky v katastrálním území Místek podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 925 2 753 363
zahrada 1 624 891 425
zahrada,skleník, pařeniště 1 25
zahrada,Suma 1 625 891 450
ovocný sad 20 42 471
trvalý travní porost 720 988 760
lesní pozemek 96 1 464 331
lesní pozemek,les jiný než hospodářský 3 21 839
lesní pozemek,Suma 99 1 486 170
vodní plocha,rybník 12 31 296
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 104 211 537
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 2 1 026
vodní plocha,vodní nádrž umělá 35 856 101
vodní plocha,zamokřená plocha 28 25 998
vodní plocha,Suma 181 1 125 958
zastavěná plocha a nádvoří 4 494 1 053 491
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 226 111 218
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 59 20 416
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 4 779 1 185 125
ostatní plocha,dráha 1 654
ostatní plocha,silnice 87 251 562
ostatní plocha,ostatní komunikace 1 084 1 058 849
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 7 8 234
ostatní plocha,zeleň 949 952 035
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 98 204 947
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 3 30 005
ostatní plocha,manipulační plocha 106 367 063
ostatní plocha,jiná plocha 1 258 707 198
ostatní plocha,neplodná půda 284 386 558
ostatní plocha,Suma 3 877 3 967 105

Katastrální území Místek, kód KÚ 634824

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 08.09.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 879 2527702
zahrada skleník-pařeniš. 1 25
zahrada 1621 885801
ovoc. sad 20 42471
travní p. 715 971134
lesní poz les(ne hospodář) 3 21839
lesní poz 95 1465491
vodní pl. nádrž přírodní 2 1026
vodní pl. nádrž umělá 35 856101
vodní pl. rybník 12 31296
vodní pl. tok přirozený 105 210841
vodní pl. zamokřená pl. 28 25998
zast. pl. společný dvůr 225 110681
zast. pl. zbořeniště 56 16487
zast. pl. 4330 1027746
ostat.pl. dráha 1 654
ostat.pl. jiná plocha 1262 703040
ostat.pl. manipulační pl. 106 367063
ostat.pl. neplodná půda 285 378127
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 8234
ostat.pl. ostat.komunikace 1104 1051322
ostat.pl. pohřeb. 3 30005
ostat.pl. silnice 92 251419
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 98 204947
ostat.pl. zeleň 950 953025
Celkem KN 12035 12142475
Par. DKM 12035 12142475
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 16
č.p. bydlení 856
č.p. byt.dům 342
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 47
č.p. obchod 14
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 200
č.p. prům.obj 21
č.p. rod.dům 513
č.p. tech.vyb 15
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 16
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 25
č.e. ubyt.zař 4
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 42
bez čp/če garáž 1365
bez čp/če jiná st. 468
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb. 58
bez čp/če prům.obj 83
bez čp/če rod.rekr 12
bez čp/če tech.vyb 50
bez čp/če výroba 20
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 16
vod.dílo hráz pod 7
vod.dílo jez 2
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 4246
byt.z. byt 6747
byt.z. garáž 393
byt.z. j.nebyt 313
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 77
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 7539
LV 10456
spoluvlastník 22292

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2005
Ins. A 1:1000 31.12.1949 12.12.2005 reambulace v r. 1975
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1949 reprodukce otisku mapy z r. 1922


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Místek

NázevMístekPoužití názvu Místek
2. pád názvuMístkubez Místku, do Místku
3. pád názvuMístkuk (ke) Místku
4. pád názvuMístekvidím Místek
6. pád názvuMístkuv (ve) Místku
7. pád názvuMístkemmezi Místkem a ...


Základní údaje o obci Frýdek-Místek

Zařazení obce Frýdek-Místek

Název obce Frýdek-Místek
PSČ 73801 | Další 4 PSČ
Katastrální území 7 KÚ v obci
Obec Frýdek-Místek
Pověřený úřad Frýdek-Místek
ORP Frýdek-Místek
Okres Frýdek-Místek
Kraj Moravskoslezský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Frýdek-Místek

GPS pozice
49.6853672955, 18.348377133
Navigovat
RUIAN kód OB.598003
NUTS CZ0802598003

Další informace z obce Frýdek-Místek

Wikipedia Frýdek-Místek
Reality na prodej 1
Ulice v obci 302 ulice
Části obce 7 částí
Znak, Vlajka Frýdek-Místek - znakFrýdek-Místek - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Frýdek-Místek

Právnické osoby 3 081
Právnické osoby zaniklé 899
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 8 969
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 804
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 3 524
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 5 825
Firmy v OR 2 525
Firmy v OR, historie 2 970
Firmy v OR, vymazané 609
Pobočky bank 15
Bankomat 40
Úřady 24
Úřady práce 1
Nabídky práce 3 561
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 3 864
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 15 796

'Místek' v jiných obcích a městech

Název Místek je také na 10 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
okres Frýdek-Místek 9482 36044 12365
obec Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek 3081 8969 3524
část obce Místek, obec Frýdek-Místek 1453 3425 1404
KÚ Místek, obec Frýdek-Místek - - -
pošta Frýdek-Místek 1 - - -
pošta Frýdek-Místek 12 - - -
pošta Frýdek-Místek 13 - - -
pošta Frýdek-Místek 14 - - -
pošta Frýdek-Místek 4 - - -
pošta Frýdek-Místek 8 - - -

Vyhledání regionu

Počasí Frýdek-MístekZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies