Lískovec u Frýdku-Místku, katastrální území 684899 - katastr nemovitostí

Katastrální území Lískovec u Frýdku-Místku

KódKU.684899
Okres Frýdek-Místek
Obec Frýdek-Místek
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1115874.0 Y:-467900.3
GPS49.709421012,18.3368742665

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Lískovec u Frýdku-Místku
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Lískovec?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Lískovec 684881 Koryčany
Lískovec u Nedvědice 773557 Ujčov

Poslední změny v kú Lískovec u Frýdku-Místku

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
4208/1, Lískovec u Frýdku-Místku 1 211 06.12.2018
4208/4, Lískovec u Frýdku-Místku 121 06.12.2018
st.4455/37, Lískovec u Frýdku-Místku 102 04.12.2018
st.4455/38, Lískovec u Frýdku-Místku 76 04.12.2018
4455/30, Lískovec u Frýdku-Místku 742 04.12.2018
4455/34, Lískovec u Frýdku-Místku 757 04.12.2018
4455/27, Lískovec u Frýdku-Místku 758 03.12.2018
4050/1, Lískovec u Frýdku-Místku 1 032 03.12.2018
4050/10, Lískovec u Frýdku-Místku 1 313 03.12.2018
st.4455/47, Lískovec u Frýdku-Místku 101 03.12.2018
st.4455/49, Lískovec u Frýdku-Místku 144 30.11.2018
st.4455/40, Lískovec u Frýdku-Místku 107 30.11.2018
4455/29, Lískovec u Frýdku-Místku 738 30.11.2018
4455/26, Lískovec u Frýdku-Místku 733 30.11.2018
4738/15, Lískovec u Frýdku-Místku 1 051 27.11.2018
st.4738/19, Lískovec u Frýdku-Místku 149 27.11.2018
st.3711/42, Lískovec u Frýdku-Místku 6 06.11.2018
3711/35, Lískovec u Frýdku-Místku 22 06.11.2018
3711/12, Lískovec u Frýdku-Místku 179 06.11.2018
4216/1, Lískovec u Frýdku-Místku 511 19.10.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Lískovec č.p.514, Frýdek-Místek 04.12.2018
Lískovec č.p.513, Frýdek-Místek 03.12.2018
Lískovec č.p.511, Frýdek-Místek 30.11.2018
Lískovec č.p.510, Frýdek-Místek 30.11.2018
Lískovec č.p.512, Frýdek-Místek 28.11.2018
Lískovec č.p.460, Frýdek-Místek 28.11.2018
Lískovec č.p.470, Frýdek-Místek 28.11.2018
Lískovec č.p.466, Frýdek-Místek 28.11.2018
Lískovec č.p.465, Frýdek-Místek 28.11.2018
Lískovec č.p.459, Frýdek-Místek 28.11.2018
Lískovec č.p.462, Frýdek-Místek 28.11.2018
Lískovec č.p.446, Frýdek-Místek 28.11.2018
Lískovec č.p.509, Frýdek-Místek 21.11.2018
Objekt 95594990 07.11.2018
Lískovec č.p.508, Frýdek-Místek 07.11.2018
Lískovec č.p.507, Frýdek-Místek 01.10.2018
Objekt 95027513 04.09.2018
Lískovec č.p.84, Frýdek-Místek 29.08.2018
Lískovec č.p.352, Frýdek-Místek 08.08.2018
Lískovec č.p.506, Frýdek-Místek 23.07.2018
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Lískovec u Frýdku-Místku

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Lískovec u Frýdku-Místku - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Žabeň 794139 Žabeň
Sedliště ve Slezsku 746983 Sedliště
Řepiště 745197 Řepiště
Sviadnov 760676 Sviadnov
Frýdek 634956 Frýdek-Místek

Ostatní katastrální území v obci Frýdek-Místek

Název KÚ Kód KÚ Obec
Frýdek 634956 Frýdek-Místek
Chlebovice 651150 Frýdek-Místek
Lysůvky 689688 Frýdek-Místek
Místek 634824 Frýdek-Místek
Panské Nové Dvory 635081 Frýdek-Místek
Skalice u Frýdku-Místku 747971 Frýdek-Místek

Parcely a pozemky v katastrálním území Lískovec u Frýdku-Místku podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 647 2 192 629
zahrada 604 520 592
ovocný sad 9 20 771
trvalý travní porost 263 509 891
lesní pozemek 167 1 782 851
lesní pozemek,les jiný než hospodářský 3 10 304
lesní pozemek,Suma 170 1 793 155
vodní plocha,rybník 7 20 082
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 21 216 716
vodní plocha,vodní nádrž umělá 4 7 720
vodní plocha,zamokřená plocha 19 18 972
vodní plocha,Suma 51 263 490
zastavěná plocha a nádvoří 771 182 698
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 4 2 755
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 10 3 976
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 785 189 429
ostatní plocha,dráha 6 87 957
ostatní plocha,silnice 4 51 021
ostatní plocha,ostatní komunikace 216 192 236
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 1 2 378
ostatní plocha,zeleň 24 12 296
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 7 22 690
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 2 13 905
ostatní plocha,manipulační plocha 24 69 880
ostatní plocha,jiná plocha 111 94 456
ostatní plocha,neplodná půda 21 25 866
ostatní plocha,Suma 416 572 685

Katastrální území Lískovec u Frýdku-Místku, kód KÚ 684899

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 08.09.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 650 2175628
zahrada 598 506466
ovoc. sad 9 20771
travní p. 263 507617
lesní poz les(ne hospodář) 3 10304
lesní poz 168 1782806
vodní pl. nádrž umělá 4 7720
vodní pl. rybník 7 20082
vodní pl. tok přirozený 21 216361
vodní pl. zamokřená pl. 19 18972
zast. pl. společný dvůr 4 2755
zast. pl. zbořeniště 10 3976
zast. pl. 786 184902
ostat.pl. dráha 6 87957
ostat.pl. jiná plocha 110 93243
ostat.pl. manipulační pl. 24 69527
ostat.pl. neplodná půda 21 25866
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2378
ostat.pl. ostat.komunikace 228 191922
ostat.pl. pohřeb. 2 13905
ostat.pl. silnice 4 51021
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 22690
ostat.pl. zeleň 23 11755
Celkem KN 2968 6028624
Par. DKM 2968 6028624
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 466
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 60
bez čp/če jiná st. 136
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.rekr 13
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 10
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 785
byt.z. byt 35
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 37
LV 954
spoluvlastník 1326

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.03.2008
Ins. A 1:1000 31.12.1949 17.03.2008 reambulace v r. 1975
S-SK ŠS 1:2880 1836 17.03.2008


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Lískovec u Frýdku-Místku

NázevLískovec u Frýdku-MístkuPoužití názvu Lískovec u Frýdku-Místku
2. pád názvuLískovce u Frýdku-Místkubez Lískovce u Frýdku-Místku, do Lískovce u Frýdku-Místku
3. pád názvuLískovci u Frýdku-Místkuk (ke) Lískovci u Frýdku-Místku
4. pád názvuLískovec u Frýdku-Místkuvidím Lískovec u Frýdku-Místku
6. pád názvuLískovci u Frýdku-Místkuv (ve) Lískovci u Frýdku-Místku
7. pád názvuLískovcem u Frýdku-Místkumezi Lískovcem u Frýdku-Místku a ...


Základní údaje o obci Frýdek-Místek

Zařazení obce Frýdek-Místek

Název obce Frýdek-Místek
PSČ 73801 | Další 4 PSČ
Katastrální území 7 KÚ v obci
Obec Frýdek-Místek
Pověřený úřad Frýdek-Místek
ORP Frýdek-Místek
Okres Frýdek-Místek
Kraj Moravskoslezský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Frýdek-Místek

GPS pozice
49.6853672955, 18.348377133
Navigovat
RUIAN kód OB.598003
NUTS CZ0802598003

Další informace z obce Frýdek-Místek

Wikipedia Frýdek-Místek
Reality na prodej 1
Ulice v obci 302 ulice
Části obce 7 částí
Znak, Vlajka Frýdek-Místek - znakFrýdek-Místek - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Frýdek-Místek

Právnické osoby 3 080
Právnické osoby zaniklé 899
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 8 969
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 804
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 3 522
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 5 825
Firmy v OR 2 524
Firmy v OR, historie 2 970
Firmy v OR, vymazané 609
Pobočky bank 15
Bankomat 40
Úřady 24
Úřady práce 1
Nabídky práce 3 560
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 3 862
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 15 794

'Lískovec u Frýdku-Místku' v jiných obcích a městech

Název Lískovec u Frýdku-Místku je také na 1 jiném místě.
Název Firem Živností Osob OR
KÚ Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek - - -

Vyhledání regionu

Počasí Frýdek-MístekZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies